هنر فعاليتي انساني است. فعاليتي آگاهانه با علامت­ها و مشخصه­هاي ظاهري و احساساتي، که هنرمند بايد آن را تجربه کرده باشد تا بتواند به ديگران انتقال دهد. تولستوي مي­گويد: براي اينکه هنر را دقيقاً تعريف کنيم، پيش از همه لازم است که­، بدان همچون وسيله کسب لذت ننگريم؛ بلکه هنر را يکي از شرايط حيات بشري بشناسيم آن­گاه که، به زندگي اين چنين نگريستيم، ناگزيريم که هنر را يکي از وسايل ارتباط ميان انسان­ها بدانيم.

پيکاسو مي­گويد: مفتخرم که بگويم هرگز نقاشي را به منزله يک هنر تفريحي و صرفاً سرگرم کننده تلقي نکرده­ام؛ بلکه همواره خواسته­ام که با تنها سلاح خود، يعني از طريق طرح و رنگ براي شناخت انسان به درون او و عمق جهان نفوذ کنم.                         

 تولستوي می­گوید: هنر اگر هنر واقعي است پس بايد همه مردم از آن بهره بگيرند. هنر وسيله ارتباط انسان­هاست. براي حيات

بشر و براي سير به سوي سعادت فرد و جامعه انساني موضوعي ضروري و لازم است. زيرا افراد بشر را احساساتي يکسان به يکديگر پيوند مي­دهد.

      دکتر تجويد مي­گويد: هنر واقعي آن ­است که نشانه باشد و خودش منظور نظرنمايي نباشد و منظور نظر اين باشد که انسان را به وسيله آن به مرحله بالاتري برساند.

     رابيندرنات تاگور نويسنده و شاعر و موسيقيدان هندي می­گوید: هنر نيز ماند عشق، تشريح ناپذير است. وظيفه را مي‌توان با مزايايش سنجيد و سودمندي را با بهره‌ها و قدرتي كه به همراه مي‌آورد، اما هنر فقط با خودش تشريح پذير است. در زمينه پاسخ به اين سؤال كه هنر چيست ديدگاه­ها و بيان­هاي بسيار فراواني وجود دارد. از آنجائيكه هنر مستقيماً با جريانات روحي فكري، انسان در ارتباط است و آن هم همواره در حال تغيير و تحول است. تعاريف مربوط به هنر كه توسط متفكرين و فلاسفه ارائه مي­شود بسيار متنوع است. هنر به تعداد احساسات و منطق هر كس داراي تئوري است چرا كه هنرمندان همه از تئوريهاي قومي خودشان پيروي مي­كنند و فعاليت­هاي آنان بيهوده و بي هدف نيست، به طور كلي هنر زائيده دو پديده احساس و اجراء است هنر يعني احساس و نشان دادن آن هنر يعني و بيان زيبايي.

     ورون هنر را چنين تعريف مي­کند: هنر، تجلي خارجي احساسات نيرومنديست که انسان آن­ها را تجزيه و آزمايش کرده است. اين تجلي ظاهري بوسيله خط­ها، رنگ­ها، حرکات و اشارات، اصوات و کلمات صورت مي‌پذيرد.

      سولي مي­گويد: هنر، بوجود آوردن موضوع ثابت يا عملي ناپايدار است که نه تنها قابليت فراهم ساختن لذت مؤثر را براي بوجود آورنده دارد، بلکه تاثر لذت بخش را قطع نظر از هر گونه سود شخصي که از آن بدست آيد، به گروهي بيننده يا شنونده انتقال مي‌دهد.

اميل زولانيز مي‌گويد: هنر عبارت است از طبيعت كه از خلال مزاج و روحيه شخص ديده مي‌شود. هگل اهميت و اعتبار هنرمند را

بيشتر مي‌كند، زيرا كه او به ذهن خلاق هنرمند ارزش مي‌دهد. او معتقد است: هنر انديشه است كه مي­خواهد بر ماده سرش چيره گردد يا اينكه هنر امر محسوس را روحاني و امر روحاني را محسوس جلوه مي­دهد. از نظر او انسان به منزله بخشي از طبيعت از محيط خارجي خود تعيين مي‌پذيرد و تا اندازه بسياري به انگيزه نيازهاي گوناگون مادي و جسماني خود عمل مي­كند. زيرا كه گرفتار آن دستگاه كلي ضرورتي است كه طبيعت نام دارد. پس زيبايي طبيعت بيشتر به سبب پايان‌ناپذيري اعيان طبيعي، ناقص است. از اين رو اگر ذهن آدمي‌بخواهد كه مطلق را در صورت محسوس به حد كمال دريابد بايد از طبيعت بالاتر رود و خود عيان زيبا بيافريند. اينجاست كه ضرورت هنر آشكار مي­شود تنها هنر است كه به راستي زيباست. زيبايي طبيعت به همان اندازه از زيبايي هنري پست­تر است كه طبيعت از روح، زيرا هنر آفريدة روح است. به نظر هگل كار هنر، تقليد كوركورانه از طبيعت نيست. برعكس هنر بايد خود را از بند عوارض خارجي محض و محتملات بي معنايي طبيعت برهاند. هنر تا جايي كه چيزهاي طبيعي را موضوع خود مي­نهد وظيفه­اش آن است كه اين چيزها را از قيود غير ذاتي و خشن و بي روح محتملات و عوارض خارجي كه پيرامون آن چيزها را گرفته و معنايشان را تيره كرده پيراسته كند و فقط آن ويژگي­هايي را نشان دهد كه جان باطن يا وحدت موضوع را ظاهر مي‌سازد.

      هربرت ريد نيز مي‌گويد: ساده‌ترين و معمولي‌ترين تعريف هنر اين است كه بگوئيم هنر كوششي است براي آفرينش صور لذت بخش، اين صور حس زيبايي ما را بر مي­انگيزد و زماني اين احساس زيبايي و لذت بخش به ما دست مي‌دهد كه به نوعي وحدت هماهنگي حاصل از روابط صوري را در ادراكات حسي خود دريافت كرده باشيم.

ویژگی و خصلت هنر

       زیبایی هنری از آنجا که محصول کارکرد نیروی آفریننده­ی ذهن انسان است، برتر از زیبایی طبیعی است که در آفرینش آن انسان نقشی نداشته است. هنر نتیجه­ی کار ذهنی هنرمند هست، اما از این نکته نباید چنین نتیجه گرفت که هنرمند در زمان آفرینش اثر هنری به طور کامل آگاه بوده که چه می­کند. در واقع  اعتبار هنر نه به واسطه ی تولید آگاهانه­ی هنرمند، بلکه نتیجه­ی کارکرد ذهن اوست که خود او به طور کامل از این کارکرد خبر ندارد، و باید گفت که تسلطی هم بر آن ندارد. پس نمی­شود گفت که هنر بیانگر احساسات، عواطف و هیجان­های هنرمند است، مگر این که نخست بپذیریم که هنرمند خود از راز این احساسات باخبر نیست، و تحت تأثیر نیروی الهام چیزی می­آفریند که فراتر از آگاهی او می­رود، و بیانگر روح زمانه یا به تعبیر مشهور هگل، روح دوران (Zeitgeist) است.

       ارزش هنر در همین الهام هنرمندانه است. اما الهام، هنرمند را پشت سر می­گذارد و از او  هم دور می­شود و مهمتر اینکه همین نا آشکارگی، و ناشناخته ماندن، ابهام هنری را می­آفریند که به گفته­ی هگل در حکم تعریف اثر هنری است و وجه تمایز آن از هر تولید دیگر آدمی.

هنر و دين

       و اين ارتباط، برايمان حساس‌تر، و جالبتر شد، وقتي كه دريافتيم، كه اين پيوند، بين هنر شرقي و ديانت آن، بسيار ملموس‌تر و قابل درك‌تر مي‌باشد. در اين زمينه در كتاب هنر نوشته مرحوم دكتر علي شريعتي مطالب قابل تأملي عنوان شده است و استاد تا آنجا به وجود اين پيوند اعتقاد دارد، كه اصولاً هنر را مقوله­اي ديني دانسته و از آن به عنوان يك حقيقت متعالي و مقدس كه نجات بخش بشريت است و همچنين داراي يك رسالت مافوق مادي، متعالي و صددرصد انساني ياد كرده است. بدين جهت است كه هنر را يك سرگرمي‌نمي‌داند و به عنوان يك وسيله كه اوقات فراغت را پر كند و لذت­هاي مادي ايجاد كند آن را نمي‌شناسد. زيرا كه اين سپردن پست‌ترين شغل به مقدس­ترين موجود است.

       استاد دكترعلي شريعتي در جاي ديگري مي­گويد: هنر تجلي غريزه آفريدگاري انسان است و تجلي روح انسان كه از كمبود عالم مي­نالد و نمايشگر آفرينش‌هاي اوست، تا آن را تكميل نمايد. و اضافه مي‌كند كه هنر قلم صنع فرزند آدم است كه از بهشت به زمين افكنده شد مي‌كوشد تا زمين زشت و افسرده را به گونه‌ايي بهشتي كه جايگاه شايسته او بوده و هست آرايش كند. او عنوان مي­كند كه هنر يعني مجرد شدن و تجرد را احساس كردن يعني آن روح مطلق ناخودآگاه درون انسان به خودآگاهي رسيدن يعني خدا را شناختن.

پيدايش هنر

      نخستين پايه­هاي آفرينش هنري در صبحگاه تمدن انساني، با اولين قدم­هاي انسان ابتدايي بنا شد. چرا و چگونه هنر به وجود آمد و درباره پيدايش آن چه عقيده­هايي وجود دارد؟

در گذشته دانشمندان يونان هنر را به عنوان هديه خدايان مي­پنداشتند و در پيدايش آن نيروهاي طبيعي انسان­هاي ابتدايي بر اثر کار کردن از دنياي جانوران خارج شدند و نخست دست­هايي که در را رفتن به کار مي‌رفت از زمين کنده شد و پس از آن براي تهيه ابزار و ديگر نيازمندي­ها به کار رفت.

      ابزار کار و توليد به پيشرفت انسان کمک کرد و بشر توانست نخستين نمونه­هاي هنري را بيافريند. در اين جريان­کار يا برخورداري از نعمت­هايي که از مبارزه با طبيعت به دست آورده بود؛ انسان توانست احساس لذت را بيابد. انسان از روي تجربه در مي­يابد که بين اشيا و پديده­ها تناسب، هماهنگي و وحدت دروني وجود دارد. اندک اندک اين وزن و آهنگ با تناسبات براي انسان زيبا به نظر مي‌آيد.

ولي نقش کار در پيدايش هنر تا اين اندازه محدود نيست که ماهيت نخستين آثار هنري انسان­ها (نقاشي­هاي روي ديوار و غيره) به کارها و کنجکاوي انساني بستگي داشته است و از آن سرچشمه گرفته است.

هنر سرچشمه فرهنگ

     هر فرهنگي بازتاب سيستم ارزشي يك نظام اجتماعي است. در مفهوم جامع كلام مي­توان گفت كه دانش و هنر، مظاهر اين باز نمايي هستند در حالي كه دانش در جهتي شديداً عقلاني گامي برمي­دارد و تنها با شعور انسان سر و كار دارد. هنر چيزي است اداراكي كه با احساس سر و كار دارد. كه اين جنبه غير عقلاني و احساسي فرهنگ همانند جنبه علمي آن قدمتي طولاني دارد. قسمت عمده­اي از زندگي احساسي ما تحت تاثير شرايطي شكل مي­گيرند كه در كنترل ما نيستند چرا كه ما انساني از اين يا آن نوع هستيم و يا در اين يا آن زمان زندگي مي­كنيم، تنها يك فرهنگ واقعاً فراگير مي­تواند زمينه بلوغ يك وحدت در احساس به وجود آورد.

عرفان و هنر

      عرفان و هنر از لحاظ معرفتی بر نوعی الهام و اشراق و صفا و شفافیت نفس مبتنی است، بدین معنی که هم عارف و هم هنرمند در خلق اثر خویش از نوعی بینش ذوقی شهودی بهره می­گیرند. نکته دیگر اینکه هنر و عرفان هر دو از علوم ذوقی­اند و طبع و احساسات لطیف طلب می­کنند. ادراک حقیقی دین، عرفان و هنر جز از طریق علم حضوری و افاضی قابل احساس نیست. زبان عرفان و هنر بر سمبولیسم و راز و رمز استوار است و از ظاهر به باطن سير می­نماید و با بال عشق پر می­گشاید؛ غیر از آن دین، عرفان و هنر، هر سه عین زیبایی­اند.

 

فرهیخته گرامی، در صورت تمایل به  کسب اطلاعات بیشتر ، نسبت به تهیه کتاب طراحی فضاهای فرهنگی اقدام نمایید.

 

ضوابط فنی پروژه های فرهنگی

IMAGE طراحی سینما
  الکتریک سینما (Electric Cinema, London, England)  سينما       ایران از جوانترین کشورهای دنیاست....
ادامه مطلب ...
IMAGE طراحی مجتمع فرهنگی و هنری
 فرهنگسراها با فعاليت­هاي متنوع­، جهت ارتقاء سطح دانش فرهنگي مردم­،توسعه...
ادامه مطلب ...
IMAGE طراحی موزه
شناخت و تعریف موزه       ریشه کلمه موزه را فرانسویان از لغت یونانی گرفته­ اند....
ادامه مطلب ...

سرانه فضاهای فرهنگی

IMAGE سرانه فضاهای فرهنگی کشور
       هر گونه هزینه در خصوص فضاهای فرهنگی بهترین راهکار برای مقابله با آسیب­های...
ادامه مطلب ...

مجله ها و نشریه های معماری معتبر جهان

مبانی نظری معماری ایرانی ، اسلامی

تکنولوژی و فرهنگی
تکنولوژی و فرهنگ فرهنگ مادی هر جامعه شامل مجموعه­ای از دست آوردهای مادی یا...
ادامه مطلب ...
IMAGE فرهنگ عمومی
تعريف فرهنگ culture      فرهنگ واژه ايست فارسي و مركب از دو جزء “ فر“ و “ هنگ“ است....
ادامه مطلب ...
IMAGE فرهنگ و معماری
عینیت بخشیدن به فرهنگ از طریق نماد یکی از ساز و کارهای درونی فرهنگ­، فرایند عینیت...
ادامه مطلب ...
IMAGE فرهنگ و هنر
      هنر فعاليتي انساني است. فعاليتي آگاهانه با علامت­ها و مشخصه­هاي ظاهري و...
ادامه مطلب ...
IMAGE موسیقی
        توضیح در خصوص رابطه موسیقی و معماری را با چند سوال در این خصوص شروع...
ادامه مطلب ...
IMAGE هنر و معماری
هنر  و  معماري       انسان موجوديست داراي تفكر، او به دنبال ابزاريست كه احساسات و...
ادامه مطلب ...

نقشه های مطالعاتی و اجرایی پروژه های مهم فرهنگی ایران و جهان

کتاب های معتبر علمی در خصوص طراحی فضاهای فرهنگی

IMAGE کتاب طراحی فضای فرهنگی در ایران و جهان
عنوان:  طراحی فضاهای فرهنگی در ایران و جهان (اصول و مبانی معماری و طراحی داخلی)...
ادامه مطلب ...

پروژه های فرهنگی شاخص ایران و جهان

IMAGE خانه گویُم علیرضا تغابنی برنده جایزه فستیوال جهانی معماری WAF
درباره معماری خانه گویم در این پروژه این سوال مطرح شد که ساختار طاق و قوسی چگونه می...
ادامه مطلب ...
IMAGE طراحی موزه و مرکز دانش علوم اسلامی
طراحی موزه و مرکز دانش علوم اسلامی، نمایانگر عصر طلایی دوران اسلام بوده، و جهت...
ادامه مطلب ...
IMAGE فرهنگسرای خاوران
      فرهنگسرای‌ خاوران بزرگ‌ترین مرکز فرهنگی کشور محسوب می‌شود. این فرهنگسرا‌...
ادامه مطلب ...
IMAGE موزه هنرهای معاصر تهران
موزه هنرهای معاصر تهران یکی از سرشناس‌ترین موزه‌های ایران است. این موزه در سال...
ادامه مطلب ...
IMAGE کتابخانه مرکزی فنلاند
طراحی کتابخانه مرکزی فنلاند در یکی از نقاط مهم شهر هلسینکی، حُسن ختامی بر تکمیل...
ادامه مطلب ...

مشاوره پایان نامه معماری

برای ثبت درخواست مشاوره در خصوص انجام پایان نامه از دو روش زیر استفاده نمایید.

تماس با شماره همراه : 09143636506 تلفکس 04432235605

آیدی تلگرام : Yadolahabbasi@

این سایت طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین جرایم اینترنتی و مجموعه قوانین و مقررات تجارت الکترونیک فعالیت میکند.

خدمات و محتوای عرضه شده توسط این سایت جهت استفاده در این سایت تولید میشوند. هرگونه سو استفاده از اطلاعات ، متن ها ، طرح ها ، عکس ها و ...

از این سایت پیگرد قانونی دارد و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی اجازه سوء استفاده از مطالب این سایت را ندارد.